top of page

Resultaten burgerparticipatiebijeenkomst woensdag 17 januari 2024

Wat was de bijeenkomst van woensdag 17 januari eentje om te onthouden. Meer dan 130 Gordyksters lieten op een interactieve avond weten hoe zij naar hun eigen dorp aankijken. Maar met een positieve insteek. Er waren dan ook bij ieder van de negen thema’s twee keuzemogelijkheden om iets in te vullen; wat gaat er goed en wat kan er beter? Daar zijn gelukkig ontzettend mooie ideeën uit naar voren gekomen die wij met de projectgroep Dorpsplannen netjes uitgewerkt hebben tot een samenvatting.


Projectgroep leden aan het werk met de resultaten

Groen

Dat een kleurige, groene leefomgeving belangrijk is bleek tijdens de bijeenkomst van 17 januari. Men is zeer tevreden met de kleurige bloembakken aan de bruggen en lantaarnpalen die door de Gemeente Opsterland, Plaatselijk Belang en winkeliersvereniging Whi gefaciliteerd worden.


Dat mag zelfs wel wat meer en worden uitbreid naar de rotondes bij de entrees van het dorp. Men wandelt ook graag door het Gorredijksterbos. Daarbij lonkt een verbinding met een nieuw te planten bos in Loevestein. Wel verdienen de paden door het bos meer aandacht. Regen maakt de paden soms onbegaanbaar.


Recreatie & toerisme

Inwoners zijn positief over de Turfroute, het winkelaanbod en het museum. Verbeterpunten zijn het karige horeca-aanbod, fiets- en wandelpaden door het dorp en inwoners denken dat er meer uit de Turfroute te halen valt als er meer ligplaatsen gerealiseerd worden. Ook betere bewegwijzering en het beter promoten van het museum zijn genoemd als kansen op dit gebied.


Sfeer en aankleding

De Gordyksters zijn erg te spreken over de sfeerverlichting in de winter en de bloembakken in de zomer. Maar ook de beweegroute, de sport- én muziekevenementen/ -feesten vallen zeker in de smaak.


Wat echt beter kan, is het vergroenen van het centrum en parkeerterreinen, het vaker inzetten van de kabels boven de hoofdstraat met thema- of seizoensaankleding, de dorpssfeer, Turfroute en geschiedenis terug laten komen in bewegwijzering, palen, stoepen, aankleding. En er is vooral behoefte aan meer ontmoetingsplekken. Denk aan bankjes (al dan niet met bloembakken) buiten, ook langs de Turfroute.


Maar er was ook een goed idee om het museumpleintje, zowel voor als achter, te verfraaien en vergroenen én meer in te zetten als terras. Want op dat gebied zit voor de Gordykster een groot pijnpunt: het gebrek aan horeca en terrassen, die ook op zondag open zijn.


Bereikbaarheid en parkeren

Op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit ging het vooral over parkeren en over de Hoofdstraat. Bij parkeren was een ieder erg content met dat parkeren nog altijd gratis is. Wel werden er opmerkingen geplaatst over het ontbreken van handhaving op de blauwe zones, het parkeren van werknemers en het scheef parkeren op de Brouwerswal.


Het besluit van de Gemeenteraad mag dan enkele jaren geleden genomen zijn, de discussie over of de Hoofdstraat nu een of twee richtingsverkeer moet hebben woedt nog steeds. De argumenten gaan dan vaak over veiligheid, geparkeerde auto’s op de weg en moeilijk begaanbare trottoirs. Wat ook opviel was dat de wat minder valide voetgangers maar moeilijk in het centrum kunnen komen en dat de inrichting van het centrum meer gericht is op auto’s dan op fietsers en voetgangers.


Wonen

Over het algemeen is het in Gorredijk fijn wonen volgens de Gordykster. Er zijn mooie, ruim opgezette en groen wijken die zorgen voor een fijn leefbaarheid. Ook wordt het aanwezige groen door middel van parken tussen de wijken als een groot pluspunt gezien en zou dit bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken als ‘’must have’’ mee genomen moeten worden. Het onderhoud wordt over het algemeen ook als prima in orde gezien.


Verbeterpunten zitten vooral in het bouwen van aantrekkelijke woningen voor starters, jongeren en ouderen. En dan met name ook betaalbare woningen. Voor de rest is er vooral vraag naar extra toevoegingen die het woonplezier nog verder bevorderen zoals het toevoegen van meer horeca, een haventje waar men de boot kwijt kan, en het creëren van meer plekken waar men kan samenkomen als gemeenschap.


Evenementen en activiteiten

De inwoners zijn positief over de evenementen en activiteiten die de laatste jaren weer georganiseerd worden. Met name rond de feestdagen is het goed bezet maar hier zit met bijvoorbeeld Koningsdag of Pasen ook nog verbetering in. Mensen vinden dat alles ook beter zichtbaar is door goede marketingcampagnes en vonden het reüniefeest van de Overtoom afgelopen jaar een blijvertje.


Er is veel vraag naar horeca zoals in bijna ieder thema voorbij komt. Vooral met evenementen missen mensen de mogelijkheid om ergens lekker op een terras te zitten of goed te kunnen eten. Hierbij is er een sterke voorkeur voor meerder terrassen langs de vaart. Daarnaast werd er de vraag gesteld hoe Gorredijk aantrekkelijk gemaakt kan worden voor ondernemers in de horeca- en evenementensector. Ook zijn er ideeën voor een botenoptocht, wijkcompetities voor activiteiten, koffietentjes, culinaire rondwandelingen en het creëren van meer uitgaansgelegenheden.


Water

Gordyksters toonden waardering voor verschillende aspecten van het water, waaronder de opening van de Turfroute en de verlichting tijdens de donkere dagen. Tijdens de avond zijn diverse suggesties naar voren gekomen, zoals het organiseren van meer (muziek) evenementen op en rond de vaart, het verlengen van het Turfvaartseizoen, het opknappen van de camperplaats, het creëren van een bootvrije zwemplek en het omvormen van de Brouwerswal samen met de Langewal tot een promenade met terras.


Ook kwam er veel naar voren dat er een betere sfeer moest komen rond de vaart, meer bankjes en bloembakken bijvoorbeeld. Daarnaast kwam tijdens de avond ook naar voren dat er behoefte is aan meer promotie voor de Turfroute. Deelnemers benadrukten het belang van het vergroten van de bekendheid om zo meer mensen te trekken. Een origineel voorstel was het organiseren van een Kanowedstrijd. Deze gevarieerde ideeën laten het enthousiasme van de Gordyksters, om het watergebied op diverse manieren te benutten en te verbeteren, zien.


Winkels

Gordyksters zijn tevreden met het winkelaanbod en vooral voor de dagelijkse benodigdheden. Op het gebied van ‘’shoppen’’ wordt er nog gevraagd om een grotere diversiteit aan winkels. Horeca is uiteraard een groot gemis en ook missen mensen een grotere weekmarkt die wellicht ook in het weekend plaatsvind.


Het verdwijnen van winkels en de vervanging hiervan door woningruimte is iets wat snel moet stoppen volgens de inwoners. Leegstand kan wellicht opgelost worden met pop-up stores of een verlaging van de huur. Ook mag er rondom de winkels beter gelet worden op hoe schoon en netjes alles onderhouden wordt. De passage van de Action/Blokker heeft een grondige opknapbeurt nodig net zoals het steegje bij Drukkerij Lageveen richting de Hoofdstraat.


Overige onderwerpen

Uit de analyse van overige onderwerpen is naar voren gekomen: wat gaat er goed volgens de inwoners van Gorredijk . Zij vinden dat de rondweg een aanwinst is, gratis parkeren makkelijk is, de ontwikkelingen van de nieuwe Aldi een stukje Gorredijk opknappen en voor parkeergelegenheid zorgen en dat er mooi aanbod aan winkels te vinden is.

Daartegen vinden zij dat er meer horeca moet komen meer diversiteit aan winkels , geen kantoren in het centrum, meer activiteiten, een plek voor de jongeren, dat de hoofdstraat weer 1 richting wordt en parkeerplekken in de hoofdstraat en langs de vaart weg mogen om zo meer ruimte voor voetgangers te creëren. Tot slot is er een kritische noot op het onderhoud van de infrastructuur in het dorp.


Vervolgstappen

Nu de resultaten bekend zijn weten we waar we als projectgroep mee aan de slag kunnen gaan. Dankzij de aanmelding van veel personen die ons willen helpen kunnen wij nu echt meters gaan maken en sommige ideeën wellicht al snel tot uitvoering brengen. Andere ideeën zullen wat meer geduld vereisen maar ook dat zijn belangrijke stappen richting een leefbaarder Gorredijk. Blijf onze ontwikkelingen in de gaten houden via www.visitgorredijk.nl/dorpsplannen. En mocht je naarmate dit project zich verder ontwikkelt toch nog geïnteresseerd raken? Meld je dan bij onze projectgroep aan via de contactgegevens op de website.

Comments


bottom of page