top of page

Gorredijk zoekt manieren om te bruisen

GORREDIJK wil in 2030 de meeste leefbare mienskip van Zuidoost Friesland zijn. Dat is niet alleen de ambitie van een werkgroep maar ook van veel inwoners, zo bleek donderdagavond in De Skâns. Alle Gordyksters waren welkom om mee te praten over hoe die ambitie waar te maken.Alle publiciteit vooraf had circa 125 Gordyksters enthousiast gemaakt. Zij wilden wel eens weten waar dit allemaal toe moest leiden: wat krije wy no? Een hele goede opkomst, oordeelde wethouder Durk Durksz van de gemeente Opsterland. “Dat is in goed begjin.” Een werkgroep met inwoners en ondernemers is al geruime tijd bezig met het maken van een Dorpsplan voor Gorredijk. “Wy ha al hiele moaie ideeën”, vertelde centrummanager Jaimy Bethlehem. “Mar dy hâlde wy noch efkes foar ús. Wy wolle ears hearre wat jim fine.”


Thema-tafels

De aanwezigen konden hun ideeën kwijt bij een aantal thema-tafels: groen, water, wonen, toerisme, evenementen, winkels, sfeer en bereikbaarheid. Een van de belangrijke conclusies: het is best goed wonen in Gorredijk. Er is een mooi centrum rond de vaart, er is veel groen in het dorp en er wordt best veel georganiseerd. Maar de aanwezigen wilden duidelijk meer. De situatie in de Hoofdstraat leidt nog altijd tot veel reacties. De herintroductie van het tweerichtingsverkeer kent veel voorstanders, maar zeker vanwege de veiligheid ook veel tegenstanders. 


De aanwezigen zien veel potentie in het centrum van het dorp. Met een stuk historie, een vaart die voor levendigheid zorgt en een aantrekkelijk winkelaanbod. Toch is er ook de roep om meer evenementen en activiteiten om het centrum van Gorredijk nog aantrekkelijker te maken. Niet alleen voor eigen inwoners, maar ook voor mensen die Gorredijk bezoeken. Dan is het ook belangrijk om de ‘minder fleurige’ plekken in het dorp aan te pakken. De passage tussen Blokker en Aldi en de openbare ruimte rond het museum worden daarbij benoemd.Horeca 

Belangrijk item voor een aantrekkelijk Gorredijk is de horeca. Een onderwerp dat de laatste jaren al veel vaker is benoemd. Veel aanwezigen zien graag meer mogelijkheden om overdag ergens een kopje koffie te drinken, te lunchen of te dineren. Dat komt volgens hen de levendigheid in het centrum ten goede. Maar vorig jaar, op een bijeenkomst met ondernemers, bleek dat het lastig is ondernemers te vinden die hierin willen of kunnen investeren. 


Gratis parkeren wordt in Gorredijk nog steeds als een groot goed gezien. Maar met een aantal grote bedrijven in het centrum is het aantal parkeerplekken regelmatig krap, zo is de ervaring. Sommige aanwezigen zien serieus mogelijkheden voor een parkeergarage. Gratis parkeren straalt ook gastvrijheid uit. “Maar waarom moeten toeristen die hier met de boot komen dan wel liggeld betalen?”, klonk in de zaal.


Jongeren

Onder de aanwezigen donderdag ook Melvin Dijkmans (24), Luitzen de Vries (23) en Bjorn de Roos (27), jongeren die zich het lot van hun dorp aantrekken. “Ik bin gjin man fan de stêd”, zegt Bjorn. “De Gordyk past goed, it is ek net te lyts.” Volgens Melvin heeft Gorredijk veel te bieden, maar mist er ook wel iets. “At ik in drankje dwaan wol, gean ik nei Hearrenfean.” 


Ook Luitzen zou overdag wel eens vaker ergens een kopje koffie drinken of lunchen. De drie mannen begrijpen dat het voor jongeren best lastig is naar dit soort avonden te komen. Bjorn: “Je moatte it foar jongeren oantreklik meitsje om de stap te setten. Dat is net sa maklik.” Melvin zou het mooi vinden wanneer het dorp meer activiteiten heeft buiten de vaste evenementen. Dat kan volgens Luitzen ook helpen om ook buiten de kroeg meer verbondenheid te creëren. “Der binne op De Gordyk best noch wol wat kliekjes, sa as de kuorbal of de fuotbal. Der soe ek noch wat oars wêze moatte om mei elkoar te dwaan.”


Dit is een artikel van lokale krant Sa! Lees meer artikelen met informatie over Gorredijk via de volgende link: https://www.sa24.nl/

Commentaires


bottom of page